പ്ലാസിഡച്ചന്‍

  വിശുദ്ധന്‍, പണ്ഡിതന്‍, ആധുനിക സഭാപിതാവ്‌, അങ്ങിനെ വിശേഷണങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്‌ മാര്‍ത്തോമ്മാ നസ്രാണി സഭയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഈ മകന്‌. ‘പ്ലാസിഡച്ചന്‍’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്...

പാറേമ്മാക്കല്‍ തോമ്മാ കത്തനാര്‍...

റവ. ഫാ. ജയിംസ് ചവറപ്പുഴ വിശുദ്ധനും പണ്ഡിതനും ധീരനും സര്‍വ്വോപരി മാതൃസഭയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിച്ച ശുദ്ധ നസ്രാണി പാറേമ്മാക്കല്‍ തോമ്മാ കത്തനാര്‍ കാലം ചെയ്തിട്ട്‌ 2009 മാര്‍ച്ച്‌ 20 ന്‌ ഇരുന്നൂറ്റി പത്...