വിശ്വാസപരിശീലകനായ ബെനഡിക്ട്‌ പതിനാറാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ...

  ഫാ. ജോസഫ്‌ മരുതുക്കുന്നേല്‍ frrajesch@gmail.com ഹാനായ ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പായ്ക്കു ശേഷം, കര്‍ദ്ദിനാള്‍മാര്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ മുന്തിരിതോട്ടത്തിലെ ഒരു എളിയവനും നിസ്സാരനുമായ വേലക്കാരനായ എ...

THE 21 ECUMENICAL COUNCILS

Capsule summaries of each of the ecumenical councils of the Catholic Church. www.newadvent.org I. FIRST COUNCIL OF NICAEA Year: 325 Summary: The Council of Nicaea lasted two months and twelve days. T...