മുത്തുകള്‍ പന്നികള്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ വിതറാനുള്ളതല്ല...

Sense of Sacredness ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത്‌ ഏതൊരു മതവിശ്വാസിയില്‍നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം സ്വഭാവഗുണമാണ്‌. തന്റെ മതത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളോടും സ്ഥലങ്ങളോടും പ്രതീകങ്ങളോടും ആദരവോടു...

വിശ്വാസപരിശീലകനായ ബെനഡിക്ട്‌ പതിനാറാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ...

  ഫാ. ജോസഫ്‌ മരുതുക്കുന്നേല്‍ frrajesch@gmail.com ഹാനായ ജോണ്‍പോള്‍ രണ്ടാമന്‍ മാര്‍പാപ്പായ്ക്കു ശേഷം, കര്‍ദ്ദിനാള്‍മാര്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ മുന്തിരിതോട്ടത്തിലെ ഒരു എളിയവനും നിസ്സാരനുമായ വേലക്കാരനായ എ...